Sign in / Join

Meet Rhi - our NATURponty intern

My name is Rhiannon, I’m a 23 year old musician from Aberdare, and the new Intern for Natur Ponty!

As I have a partially paralysed arm, I create music using purely vocals and a loop station, and use the arts to amplify important topics such as accessibility and diversity.

I believe storytelling through the arts creates an immersive experience that makes difficult topics, such as bereavement or mental wellbeing, easier to understand.

I believe the world around us is full of creative inspiration, and so have often imitated its sounds or taken recordings to later use, whilst out walking or hiking through nature.

As a performer, I have been lucky to play at venues and festivals across South Wales, sharing the joys of music with those that need it most. I’ve even had my very own single played on BBC Introducing Wales!

I’m excited to be a part of the team, and begin working in the wonderful nature reserve, that is Pontypridd.

Rhiannon yw f’enw i, rwy’n gerddor dair ar hugain oed o Aberdâr, ac yn Intern newydd Natur Ponty!

Gan fod arna i’r parlys mewn rhan o un fraich, rwy’n cerddora drwy ddefnyddio’r llais yn unig a loop station, ac yn defnyddio’r celfyddydau i helaethu pynciau pwysig fel hygyrchedd ac amrywiaeth.

Rwy’n credu bod adrodd storïau drwy’r celfyddydau yn creu profiad sy’n eich trochi ac sy’n gwneud pynciau anodd, megis colled neu iechyd meddwl, yn haws eu deall.

Rwy’n credu bod y byd o’n cwmpas ni’n llawn ysbrydoliaeth greadigol, ac felly rwy’n aml wedi efelychu ei seiniau neu wedi gwneud recordiadau i’w defnyddio’n ddiweddarach, tra bydda i mas am dro neu’n heicio drwy natur.

Yn berfformiwr, fues i’n lwcus i chwarae mewn oedfannau a gwyliau ledled De Cymru, yn rhannu llawenydd cerddoriaeth â’r rheini sydd ei angen fwyaf. Rwy hyd yn oed wedi cael chwarae fy sengl fy hun ar BBC Introducing Wales!

Rwy’n llawn cyffro o fod yn rhan o dîm ac o ddechrau gweithio yn y warchodfa natur wych, sef Pontypridd.Meet

Leave a reply