PARADYGMAT6Nowy Paradygmat 2.0 powstaje w duecie. My, czyli Ilona Buchem i Joanna Wild, chociaż znamy się tylko wirtualnie (poznałyśmy się przez Paradygmat 1.0!) odkryłyśmy bardzo podobny zakres naukowych zainteresowań. Co nas łączy, to przede wszystkim  fascynacja tematem “Personal Learning Environments (PLE)”, czyli osobistych środowisk uczenia się.

Ilona jest pracownikiem naukowym na Beuth Hochschule w Berlinie i w projekcie  Mediencommunity 2.0“ zajmuje się dydaktyką e-learningu 2.0, kollaboracją w sieciach społecznych  i wykorzystywaniem narzędzi Sieci 2.0 w procesie nauczania i uczenia się.

Joanna zajumje sie tematem PLE w ramach swojej pracy badawczej i projektowej w Centrum Innowacji Społecznych - ZSI w Wiedniu. W projekcie REVIVE Joanna organizuje szkolenia i konsultacje dla projektantów kursów z zakresu zastosowania oprogramowań społecznościowych w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

W Paradygmacie 2.0 chcemy pisać w Paradygmacie o nurtujących nas tematach związanych ze zmianami w edukcacji, jakie przynoszą nowe technologie społeczne. W planie mamy m. in. prezenacje ciekawych projektów, przegląd lieratury i wywiady z naukowcami.

Będzie nam bardzo miło, jeżeli udacie sie z nami na wyprawę w ten blogo-eksperyment!

Ilona Buchem i Joanna Wild